บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด  
        ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous) โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งกับเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูง จากประเทศอินโดนีเซีย เป็นการนำเข้าเองโดยตรงจากเหมือง ถ่านหินและขนส่งตรงสู่ประเทศไทย บริษัทฯ ลงทุนอย่างสูง ในโรงงานจัดเก็บและคัดแยกถ่านหินที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นการจัดเก็บถ่านหินคุณภาพสูงไว้ในอาคารที่มีหลังคา และ ก่อสร้างเครื่องบดคัดแยกถ่านหินคุณภาพสูงเพื่อบดคัดแยก และ คงคุณภาพถ่านหินที่ดีนำส่งตรงถึงบอยเลอร์ของลูกค้า
ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)
เป็นถ่านหินเนื้อแน่น มีลักษณะแข็ง และมักจะประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีดำสนิทที่มีลักษณะเป็นมันวาว มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 และมีความชื้นร้อยละ 2-7
คลิกที่นี่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหว ของพลังงานทดแทนในไทยได้ที่นี่
คลิกที่นี่
Alternative Energy Resources
มีข้อมูลพลังงานทางเลือกหลายแบบนำเสนอ ในเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น
คลิกที่นี่